Grubblaren: Om jag skulle vara 25% så bra på att totalt överdriva mitt liv som alla bloggare skulle jag sitta i fängelse.

Grubblaren: Om jag skulle vara 25% så bra på att totalt överdriva mitt liv som alla bloggare skulle jag sitta i fängelse.