Gubbsoda: Jag tog upp sonens kisseriproblem på utvecklingssamtalet i skolan då han satt bredvid. Hade jag varit honom hade jag dödat mig.

Gubbsoda: Jag tog upp sonens kisseriproblem på utvecklingssamtalet i skolan då han satt bredvid. Hade jag varit honom hade jag dödat mig.