hans_g: När Rage Against The Machine hittade på namnet måste de ha jobbat i Lotus Notes.

hans_g: När Rage Against The Machine hittade på namnet måste de ha jobbat i Lotus Notes.