hassebronten: Fan va irriterande när TV4 lägger en långfilm mitt i reklamen!!!

hassebronten: Fan va irriterande när TV4 lägger en långfilm mitt i reklamen!!!