Hillgren: Läser i Metro att känd journalist åtalats för våld m tjänsteman. Han har … rispat en Spy Bar-vakt med en penna. Vass skribent?

Hillgren: Läser i Metro att känd journalist åtalats för våld m tjänsteman. Han har … rispat en Spy Bar-vakt med en penna. Vass skribent?