Hutnu: Ingen på kontoret tror på att jag kommer som orch en dag. Vänta bara.

Hutnu: Ingen på kontoret tror på att jag kommer som orch en dag. Vänta bara.