idioteket: Överväger att ägna julen åt att klippa om filmen “Den där Mary” så att karaktären “Mary” byts ut mot den österrikiske logikern Kurt Gödel.

idioteket: Överväger att ägna julen åt att klippa om filmen “Den där Mary” så att karaktären “Mary” byts ut mot den österrikiske logikern Kurt Gödel.