IGNorrort: Man anmäler till polisen att inloggningen på speciell domän tar mer än fem minuter. Han ombeds kontakta hemsidans kundtjänst.

IGNorrort: Man anmäler till polisen att inloggningen på speciell domän tar mer än fem minuter. Han ombeds kontakta hemsidans kundtjänst.