jangradvall: Är inte matlagningens Jimi Hendrix. Däremot en Lasse Wellander. Kan glimra vid tydliga instruktioner.

jangradvall: Är inte matlagningens Jimi Hendrix. Däremot en Lasse Wellander. Kan glimra vid tydliga instruktioner.