jangradvall: Hassan-sketchen där de lät två pizzerior prata med varandra påminner om rundgången i Almedalen.

jangradvall: Hassan-sketchen där de lät två pizzerior prata med varandra påminner om rundgången i Almedalen.