jangradvall: Kommentatorerna tycks vara helt omedvetna om att uttrycket "sparkapitel på bänken" har en annan innebörd när Spanien-Italien spelar 2012.

jangradvall: Kommentatorerna tycks vara helt omedvetna om att uttrycket “sparkapitel på bänken” har en annan innebörd när Spanien-Italien spelar 2012.