jangradvall: Månadens kampanj: Lastbilsflak med silverhåriga pensionärer åker just nu runt i city med Vikingarna på inälvsvolym (AMF).

jangradvall: Månadens kampanj: Lastbilsflak med silverhåriga pensionärer åker just nu runt i city med Vikingarna på inälvsvolym (AMF).