jerkernilsson74: Jag kom. De såg. Jag är inte längre välkommen till den kyrkan.

jerkernilsson74: Jag kom. De såg. Jag är inte längre välkommen till den kyrkan.