jerkernilsson74: Vem ÄRE som har tryckt ner en skogaholmslimpa i Carolas byxa? VEM ÄRE?!?

jerkernilsson74: Vem ÄRE som har tryckt ner en skogaholmslimpa i Carolas byxa? VEM ÄRE?!?