jimmienaslund: Enda sättet för #Brunnberg att ta sig ur detta är att han startar en kennel där han enbart föder upp pudlar.

jimmienaslund: Enda sättet för #Brunnberg att ta sig ur detta är att han startar en kennel där han enbart föder upp pudlar.