jimmyasklund: Jag trodde faddergalan hade med ett barn det är synd om, på scen. Det var Markus Krunegård.

jimmyasklund: Jag trodde faddergalan hade med ett barn det är synd om, på scen. Det var Markus Krunegård.