joakimax: Noterar att betalningsmottagare för el-räkningen är “Vattenfall Kundservice AB”. Ger tydliga signaler om Vattenfalls syn på kundservice.

joakimax: Noterar att betalningsmottagare för el-räkningen är “Vattenfall Kundservice AB”. Ger tydliga signaler om Vattenfalls syn på kundservice.