JoakimHager: De vill att man ska prenumerera på Facebook, men jag köper hellre lösnummer.

JoakimHager: De vill att man ska prenumerera på Facebook, men jag köper hellre lösnummer.