JohanHedberg: Vän hade PU-samtal med VD & koncernledn. På frågan “Vad gör du om 10 år?” svarade han “Då är det jag som ställer frågorna”. :)

JohanHedberg: Vän hade PU-samtal med VD & koncernledn. På frågan “Vad gör du om 10 år?” svarade han “Då är det jag som ställer frågorna”. 🙂