JohanHilton: försökte just ge en cigarrett till en man som rotade runt bland fimparna på centralen. Men han rökte inte menthol.

JohanHilton: försökte just ge en cigarrett till en man som rotade runt bland fimparna på centralen. Men han rökte inte menthol.