JohanIngero: SD stöder rödgrönt förslag mot transfetter. Förmodligen i tron att det är en HBT-fråga. http://bit.ly/hDsJOU

JohanIngero: SD stöder rödgrönt förslag mot transfetter. Förmodligen i tron att det är en HBT-fråga. http://bit.ly/hDsJOU