JohanLange: Lämnade två kokta ägg i kurslokalen. NÅGON kommer undra …. ;-)

JohanLange: Lämnade två kokta ägg i kurslokalen. NÅGON kommer undra …. 😉