jonkpirateboy: @frylmark Vi hade plan på hund vid namn Fari och katt vid namn Kotta. “Rasta Fari” och “Sluta terra Kotta”

jonkpirateboy: @frylmark Vi hade plan på hund vid namn Fari och katt vid namn Kotta. “Rasta Fari” och “Sluta terra Kotta”