kallebello: Dahlin, Melin, Helin och såna namn har man ju hört. Mer stunsigt vore onekligen Latrin och Fulvin.

kallebello: Dahlin, Melin, Helin och såna namn har man ju hört. Mer stunsigt vore onekligen Latrin och Fulvin.