kallebello: Det var jag som hittade partikeln. Nu blir det higgssexa om vem som ska ha nobelpriset.

kallebello: Det var jag som hittade partikeln. Nu blir det higgssexa om vem som ska ha nobelpriset.