kallebello: Ser en bebis som blir purématad och har foten i munnen samtidigt. #Innovation: Mattub att fästa på barnafot. Så kan kotten käka själv.

kallebello: Ser en bebis som blir purématad och har foten i munnen samtidigt. #Innovation: Mattub att fästa på barnafot. Så kan kotten käka själv.