kallebello: Stall Bello har köpt Northug, så nästa år står det Bellonien på hans dräkt. Har även köpt Legolas, Boney M och Sylvia Vrethammar.

kallebello: Stall Bello har köpt Northug, så nästa år står det Bellonien på hans dräkt. Har även köpt Legolas, Boney M och Sylvia Vrethammar.