kalleryda: imperialistmedia kan försöka förmedla vilken bild de vill, jag firar det koreanska folkets ärorika seger över fasciststaten portugal.

kalleryda: imperialistmedia kan försöka förmedla vilken bild de vill, jag firar det koreanska folkets ärorika seger över fasciststaten portugal.