karinadelskold: Många undrar om jag verkligen jobbade på Spray på 90-talet. Nej, men jag låg med många som gjorde det. #nivetvilkaniär

karinadelskold: Många undrar om jag verkligen jobbade på Spray på 90-talet. Nej, men jag låg med många som gjorde det. #nivetvilkaniär