kjellhaglund: Sommaren 2010… ah, det var sommaren då jag stirrade in i min egen solupplysta spegelbild i iPad-glaset.

kjellhaglund: Sommaren 2010… ah, det var sommaren då jag stirrade in i min egen solupplysta spegelbild i iPad-glaset.