klavertramp: Det hade varit helt fantastiskt om Beatrice Ask gifte sig med Aladdin och de tar hennes namn osv.

klavertramp: Det hade varit helt fantastiskt om Beatrice Ask gifte sig med Aladdin och de tar hennes namn osv.