KonradKrabba: Jag har blivit kallad till att kalla till ett möte som förberedelse till en handlingsplan för implementeringen av ett pågående IT-projekt.

KonradKrabba: Jag har blivit kallad till att kalla till ett möte som förberedelse till en handlingsplan för implementeringen av ett pågående IT-projekt.