kwasbeb: #funfacts: 2007 höjdes gränsen för skattefria inkomster från icke yrkesmässig plockning av kottar från 5000 kr till 12500 kr.

kwasbeb: #funfacts: 2007 höjdes gränsen för skattefria inkomster från icke yrkesmässig plockning av kottar från 5000 kr till 12500 kr.