kwasbeb: Ok, vad är hashtagen för Utfrågningen i TV4? #spexmasters?

kwasbeb: Ok, vad är hashtagen för Utfrågningen i TV4? #spexmasters?