kwasbeb: Två ord som aldrig borde finnas med i samma mening: "Pojkvän" och "F.d A-teensmedlem"

kwasbeb: Två ord som aldrig borde finnas med i samma mening: “Pojkvän” och “F.d A-teensmedlem”