ladstrom: Okej, så min 1700:e följare blev en tysk "Social Media Piraten"? Kul liv … Förtjänar jag inte bättre?!

ladstrom: Okej, så min 1700:e följare blev en tysk “Social Media Piraten”? Kul liv … Förtjänar jag inte bättre?!