LenaSundstrom: Victor Muller. Kan man göra plats för honom i Lyxfällan?

LenaSundstrom: Victor Muller. Kan man göra plats för honom i Lyxfällan?