levandersson: Min arbetskamrat @ManiacRacing körde över chefens telefon med bilen idag. Det tycker jag var lite väl att ta i.

levandersson: Min arbetskamrat @ManiacRacing körde över chefens telefon med bilen idag. Det tycker jag var lite väl att ta i.