lismilf: @tystnadensom uppstår när man frågar kollegan efter en värktablett och får ett stolpiller

lismilf: @tystnadensom uppstår när man frågar kollegan efter en värktablett och får ett stolpiller