lordFredruk: Blockpolitik handlar om att välja mellan bidrag och avdrag.

lordFredruk: Blockpolitik handlar om att välja mellan bidrag och avdrag.