lyckne: Ensam = ligga med datorn. RT @Popfabriken: Ensam hemma = lägga sig med datorn.

lyckne: Ensam = ligga med datorn. RT @Popfabriken: Ensam hemma = lägga sig med datorn.