M_Wetterstrand: Vad? Betyder inte återvinning att man samlar saker i kassar i ett hörn av köket? Ska man bära ut dem också?

M_Wetterstrand: Vad? Betyder inte återvinning att man samlar saker i kassar i ett hörn av köket? Ska man bära ut dem också?