malincollin: Folk i samma generation som en själv med vettig karriär som saknar all form av digital närvaro skrämmer mig.

malincollin: Folk i samma generation som en själv med vettig karriär som saknar all form av digital närvaro skrämmer mig.