MansMoller: Jullunkstempo! Har inte lyckats prestera nånting hittills, inte ens fått i mig frukost. De e såhär det måste kännas för SJ:s styrelse #fb

MansMoller: Jullunkstempo! Har inte lyckats prestera nånting hittills, inte ens fått i mig frukost. De e såhär det måste kännas för SJ:s styrelse #fb