mattiasfyrenius: Om tanken med “tidningsfri dag” är att spara pengar för de blödande tidningarna bör ett “tidningsfritt år” vara ett intressant nästa steg.

mattiasfyrenius: Om tanken med “tidningsfri dag” är att spara pengar för de blödande tidningarna bör ett “tidningsfritt år” vara ett intressant nästa steg.