max_tweets: Världsmarknadspriset på kaffe stiger, samtidigt begär Kungen 5,5 miljoner mer i anslag för 2011. Jag ser ett samband.

max_tweets: Världsmarknadspriset på kaffe stiger, samtidigt begär Kungen 5,5 miljoner mer i anslag för 2011. Jag ser ett samband.