mErAuLf: iMin ifru itycker iatt ijag ispenderar iför imycket itid ipå imin iPhone. iFörstår ijag iinte.

mErAuLf: iMin ifru itycker iatt ijag ispenderar iför imycket itid ipå imin iPhone. iFörstår ijag iinte.