mikael108: “Jag gjorde den mest som ett realtidsexperiment”, tveksamt om vi ska bedriva journalistik på det sättet http://bit.ly/8asB7O #hotjourn

mikael108: “Jag gjorde den mest som ett realtidsexperiment”, tveksamt om vi ska bedriva journalistik på det sättet http://bit.ly/8asB7O #hotjourn