MJSvD: Jan Guillou PO-anmäler Expressen för KGB-avslöjandet. Det är nästan lika dåligt omdöme som när han utelämnade episoden ur sina memoarer.

MJSvD: Jan Guillou PO-anmäler Expressen för KGB-avslöjandet. Det är nästan lika dåligt omdöme som när han utelämnade episoden ur sina memoarer.