mortsell: jag är förkyld och trött. men jag tar inte anders på kuken för det.

mortsell: jag är förkyld och trött. men jag tar inte anders på kuken för det.